School

Welkom op de website van RKBS De Achtsprong te Achthuizen
(Zuid-Holland)

Gebouw basisschool Achthuizen 2
Onze school ligt in Achthuizen, een hechte dorpsgemeenschap. Achthuizen hoort bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Samen met de ouders streeft het team naar een school, waar kinderen zich thuis voelen. Alles draait  immers om de kinderen. Zij helpen mee aan de fijne sfeer op onze school en kunnen zo op “natuurlijke wijze” hun mogelijkheden optimaal ontwikkelen. Elk kind krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft.

Voor ons zijn de volgende 8 aspecten van groot belang -dat zijn de 8 sprongen vooruit- die bij ons op school centraal staan en waar we met z’n allen inhoud aan geven:
waarden en normen, sociaal-emotionele ontwikkeling, kwaliteit, zorg, communicatie, brede en smalle identiteit, beleid en bepaalde randvoorwaarden.
In de schoolgids staat uitgebreid beschreven, wat we hier onder verstaan.

Voor inlichtingen of inschrijvingen kunt u contact opnemen met de directeur van de school: Roel Hoekman

 Enkele opmerkingen van de inspectie (juni 2015):
“Een gezamenlijke visie, elkaar raadplegen en het centraal stellen van de zorg zijn nu zichtbaar ingebed in de schoolpraktijk.”
“De leraren staan met enthousiasme voor de klas en verstaan hun vak. Zij zorgen voor structuur in de onderwijsactiviteiten en voor doelmatig klassenmanagement en maken daarbij de gewenste leerhouding duidelijk aan hun leerlingen.”
“Met de zogenoemde gerichte inloop elke ochtend heeft De Achtsprong de leertijd op een positieve manier weten te verhogen én te beïnvloeden. De start van de schooldag wordt daardoor effectief en efficiënt benut. Daarom heeft de inspectie indicator 3.1 als goed beoordeeld.”

Ook op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u veel informatie lezen over RKBS De Achtsprong. Klikt op op onderstaande picto voor een directe link:
Schermafbeelding 2016-08-08 om 14.48.55

 

adobeVeel documenten staan als PDF op deze site.
U kunt deze lezen met Adobe Reader, te downloaden via het pictogram links.

Actueel
Facebook
Ouderavond plannen