Steeds vaker krijgen scholen te maken met specifieke medicijnverstrekking en medisch handelen. Het betreft dan het toedienen van onschuldige pijnstillers tot het uitvoeren van medische handelingen bij kinderen die een bijzondere beperking hebben. Leerkrachten zijn niet opgeleid voor het verrichten van dit soort handelingen. Vandaar dat we een protocol hebben waarin beschreven staat hoe we met deze zaken om gaan. U vindt het protocol op deze site op het tabblad protocollen en het daarbij behorende aanvraagformulier op deze site op het tabblad formulieren.

 

Uiteraard is het formulier ook te verkrijgen bij de leerkracht op school.