logo_parnassyskopieParnasSys is een webbased administratiesysteem waar onze school gebruik van maakt om de gegevens van onze leerlingen in bij te houden.

Wij willen ouders de gelegenheid geven om de gegevens van hun kind(eren) te bekijken.
Hoe gaat dit in het kort in het werk:
– mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen per mail, meld u dit dan bij de leerkracht of via een mailtje aan de directeur (info.achtsprong@dewaarden.nl)
– na aanmelding ontvangt u een mail met inloggegevens
– In het systeem vindt u nu de modules gericht op personalia, gezin, medische zaken, gespreksverslagen en de toetsresultaten.
Van ieder gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt. In het verleden werd dit verslag uitgeprint om ondertekend aan het dossier van uw kind toe te voegen.
Dit is niet meer nodig: u kunt via het ouderportaal een reactie geven.
Ook kunt u wijzigingen in de personalia e.d. doorgeven.

Meer informatie over ParnasSys Ouderportaal vindt u in de handleiding ouderportaal ParnasSys die u hier kunt downloaden:

handleiding_ouderportaal

handleiding ouderportaal

 

 

 

 

 

 

Om in te loggen in het ouderportaal, kunt u klikken op de volgende afbeelding:

ouderportaal

Inlog ouderportaal

 

 

 

 

 

 

Denk eraan dat u zich uitlogt als u ParnasSys afsluit?

 

parnassys-leerlingvolgsysteem