Het team van De Achtsprong is een klein, hecht team. De opbouw is van alle leeftijden en een ieder heeft zijn eigen kwaliteiten. Vanuit die achtergrond heeft ook een ieder zijn eigen taken en specialisme op school.
Maar hoe dan ook en wie dan ook, we hebben allemaal als uitgangspunt dat we altijd open staan voor een respectvolle communicatie.
We stellen het kind centraal en werken vanuit het idee dat we er samen met de ouders voor het kind er moeten zijn.

Meer over het team leest u op de pagina Wie is wie