Op De Achtsprong kunnen de kinderen opgevangen worden voor-, tussen en na school.
2bkidz biedt voorschoolse en buitenschoolse opvang op diverse dagen aan en ouders van school verzorgen overblijven tussen school (TSO).

U kunt meer informatie hierover lezen op de specifieke pagina’s op deze site.