Op deze pagina van de schoolsite kunt u het schoolplan 2011-2015 downloaden.

De doelen van dit schoolplan zijn:

  • Als school (bestuur, directie, team en mr) vaststellen wat voor de periode 01-08-2015 t/m 31-07-2019 het onderwijskundig beleid,¬†personeelsbeleid, algemeen strategisch beleid, financieel beleid, materieel beleid en het beleid ten aanzien van de kwaliteitszorg is en van deze beleidsterreinen een samenhangend geheel maken;
  • Dit beleid zo vast te stellen dat het gebruikt kan worden voor planmatige schoolontwikkeling;
  • Voldoen aan de wettelijke verplichting te beschikken over een schoolplan.

U kunt op onderstaande afbeelding klikken op het schoolplan te downloaden.

bollen

schoolplan