Op De Achtsprong werken we met een schoolkalender, waarin alle activiteiten voor een jaar gepland zijn. Ook staat er in het voorwoord allerlei praktische informatie, die voor ouders handig is om paraat te hebben. Die informatie kunt u nalezen in het voorwoord van de schoolkalender.
De schoolkalender is door de Medezeggenschapsraad vastgesteld.

Jaarlijks ontvangen alle ouders een digitale versie van de schoolkalender na de zogenaamde doordraaimiddag. Die staat enkele weken voorafgaand aan het nieuwe schooljaar gepland.

U kunt klikken:

http://www.8sprong.nl/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/kalender-sept-2018-def..pdf

om de schoolkalender te downloaden.

Naast de reeds geplande studiedagen zijn er nog voldoende uren beschikbaar om een aantal studiedagen per jaar in te plannen. U wordt uiteraard tijdig op de hoogte gebracht wanneer een studiemoment wordt gepland.