Kennisontwikkeling alleen is niet voldoende!!!
Wij willen graag dat onze leerlingen zich ook sociaal-emotioneel optimaal ontwikkelen. Op onze school doen we dat via de Kanjermethode. Het belangrijkste doel hiervan is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken.

Betere concentratie, betere leerresultaten
De Kanjermethode werkt aan de hand van vier typetjes, die door middel van  gekleurde petten zichtbaar worden gemaakt. Bij elk typetje hoort een bepaald soort gedrag. Hierdoor krijgen kinderen snel inzicht in hun eigen en andermans gedrag. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Binnen en buiten de schoolomgeving ontstaat rust, regelmaat en respect. Op lange termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat kinderen zich, na het volgen van de Kanjertraining, beter kunnen concentreren op  hun schoolwerk  en betere leerresultaten behalen.

Bij het kanjeren werken we vanuit de volgende basisregels:

kanjer

 

 

 

 

 

 

Het Kanjeren stopt niet binnen de grenzen van het klaslokaal. Ook in de rest van de school, op het schoolplein en daarbuiten speelt Kanjeren een grote rol. Kanjeren is ook niet slechts een les op het lesrooster, maar een manier van omgaan met elkaar. Daarom vinden we het ontzettend belangrijk dat ook ouders betrokken worden bij het Kanjeren. Ouders, leerlingen en leerkrachten gaan dan op een respectvolle manier met elkaar om. Open communicatie, waarin men ook feedback kan geven, maar ook zeker kan ontvangen.

Om het Kanjeren een rol te geven in de dagelijkse praktijk bespreken we dit regelmatig met elkaar. In gesprekken komt dit naar voren, maar de ouders worden ook uitgenodigd om mee te Kanjeren in de groep. En dan blijft het niet bij observeren langs de kant, maar doen de ouders actief mee!!

Anti-pestprotocol, schoolafspraken en richtlijnen communicatie
Op basis van De Kanjertraining is het anti-pestprotocol van De Achtsprong opgesteld. Daaruit vloeien de schoolafspraken, richtlijnen ouder-leerling-leerkrachtcommunicatie en de aanpak van conflicten voort.

Het anti-pestprotocol, de schoolafspraken en de ouder-leerling-leerkrachtcommunicatie kun je downloaden op het tabblad protocollen.

Anti-pestcommissie
wel-niet

 

 

 

 

Als het niet meer veilig is voor een leerling, wanneer hulp van de volwassene nodig is, kunnen leerlingen en ouders de hulp inroepen van de Anti-pestcommissie. De anti-pestcommissie bestaat uit een onderbouw-, een middenbouw- en een bovenbouwleerkracht. Ook de Intern Begeleider kan deel uitmaken van de anti-pestcommissie. Als het nodig is, kan er een deskundige aan de anti-pestcommissie toegevoegd worden. Tot slot kan de directie advies uitbrengen.

Als een leerling of ouder de anti-pestcommissie wil inschakelen, kan dat door bepaalde formulieren te downloaden of bij de leerkracht te vragen. Op deze formulieren kan de leerling en/of de ouder het probleem in eigen woorden op een zelfgekozen moment zonder druk van buitenaf beschrijven.
Het is wel belangrijk om deze stap met de leerkracht te bespreken, want het is niet de eerste stap om te doen als je ruzie hebt. De anti-pestcommissie zal ook altijd op onderzoek uitgaan en dat kan alleen door met alle betrokkenen te gaan praten.

Op het tabblad formulieren kun je alle formulieren downloaden, die je nodig hebt om de anti-pestcommissie in te schakelen.

Alle leerkrachten op De Achtsprong hebben de officiële licenties om de kanjertraining te mogen geven.

Kanjer in de praktijk
In dit filmpje van een andere basisschool vertellen leerlingen en leerkracht wat Kanjeren inhoudt en wat de effecten zijn.