ICT speelt als hulpmiddel een grote rol in het onderwijs op De Achtsprong. In alle groepen, ook in groep 1-2, is er de beschikking over een digitaal schoolbord. Het digitaal schoolbord wordt ingezet bij de lessen. De leerkracht heeft de beschikking over internet op het bord.

Daarnaast werken de leerkracht met Prowise en ActivInspire, om lessen voor de kinderen te visualiseren. Op het bord staan de moeilijke woorden, kernbegrippen worden uitgelegd en de leerkracht kunnen middels korte educatieve filmpjes leerstof in een context plaatsen. Deze lessen worden opgeslagen, zodat de lessen ook voor andere leerkrachten of in andere schooljaren beschikbaar blijven en/of verbeterd kunnen worden.

Gebouw basisschool Achthuizen Computer lokaal 4De meeste methodes beschikken tegenwoordig ook over digitale content. Dat betekent dat lessen webbased zijn uitgewerkt, werkboekjes en leerlingboeken digitaal uitgewerkt zijn en dus groots beschikbaar zijn op het digi-bord. De leerkracht kan alles vergroten en overschrijven, zonder een boekje in zijn hand te hebben.

Tot slot is er voor veel methodes toets- en oefensoftware voor de leerling beschikbaar. Bijvoorbeeld bij rekenen, taal, spelling, woordenschat en topografie.

Leerlingen, die moeite hebben met lezen, kunnen bijvoorbeeld teksten auditief (met koptelefoon op) verwerken.
Maar niet alleen direct bij de lessen speelt ICT een rol. In het kader van duurzaamheid en economisch bewustzijn versturen we 99% van alle informatie digitaal. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief en informatiebriefjes.

snappet
Het onderwijs op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen wordt vormgegeven middels Snappet. Iedere leerling van groep 5 t/m 8 werkt met een eigen tablet. De leerkracht geeft gewoon de instructie zoals onderstaande methodes voorschrijven (aangepast aan de onderwijsbehoeften van de groep), maar de verwerking en het werken aan leerdoelen gebeurt op de tablet. De tablet is dus de vervanger van het boek, het schrift, de weektaak, extra oefenstof en moeilijkere leerstof. Want de tablet genereert aan de hand van de opgaven, die de leerlingen maken juist makkelijkere of moeilijkere opgaven.

Onze ervaring is dat het werken op die manier (op niveau van de leerling met leerdoelen) een enorme positieve impuls geeft aan het niveau, maar zeker ook aan het werkplezier van de kinderen.
De leerlingen krijgen directe feedback van de leerkracht. Op het dashboard kan de leerkracht namelijk middels live feed direct de vorderingen per leerling per opgave aflezen. Vaak kan de leerkracht al helpen voordat de leerling zelf doorheeft dat hij/zij fouten maakt…..

Betrokken ouders kijken mee…….
De Achtsprong heeft ervoor gekozen om ook te werken met het thuispakket van Snappet. Dat betekent dat kinderen thuis ook kunnen werken met Snappet (op de eigen computer). Ouders kunnen meekijken met de vorderingen en zien ook de minder sterke kanten. Dat zorgt voor complimenten en sturing.

Lees meer door op onderstaande foto te klikken!

image

imagesDe Achtsprong heeft een eigen fanpage. Het doel is om ouders en andere belangstellenden op de hoogte te brengen van alle actviteiten en nieuwsberichten over De Achtsprong, die de moeite waard zijn van het plaatsen. Vaak ook met foto en daarom vervangt deze fanpage het foto-album op deze website.

Ook zonder facebookaccount kunt u de berichten lezen:

https://www.facebook.com/8sprong?ref=hl