Op deze pagina van de schoolwebsite kunt u diverse formulieren/informatieflyers downloaden.
(U downloadt het formulier/flyer door op de afbeelding te klikken)
Uiteraard zijn alle formulieren ook op school verkrijgbaar.

Formulieren bij aanmelding van een nieuwe leerling:

1.SIDI-formulier

SIDI def

2.SOS-formulier

SOSformulier def3. verzoek om mailadres

verzoek om emailadres def

Formulieren om een pestprobleem bespreekbaar te maken met de anti-pestcommissie:
(het anti-pestprotocol staat op deze website op het tabblad protocollen)

1. meldformulier pesten (leerling)

aanvraagformulier pestcommissie leerling def

2. meldformulier pesten (ouders)

aanvraagformulier pestcommissie ouders def

Aanvraagformulieren (extra)verlof:
Formulier A: het standaard verlofaanvraagformulier voor verlof op grond van gewichtige omstandigheden tot 10 dagen per schooljaar;
Formulier B: het verlofaanvraagformulier voor verlof op grond van gewichtige omstandigheden meer dan 10 dagen per schooljaar;
Formulier C: het verlofaanvraagformulier voor vakantie buiten de schoolvakanties.

 

4.toelichting leerplichtambtenaar

verlofbrief leerplicht def

Medisch

medicatieverstrekking

medicatie

HGPD

HGPD-flyer

HGPD-flyer2

klachtenformulier

raamwerk klachtenformulier def

 Informatieflyer (nieuwe) normering Cito-toetsen

 cito nieuwe normering