Als basisschool De Achtsprong proberen wij een zo veilig mogelijke omgeving voor ons personeel en onze leerlingen te creëren.
Zo wordt er regelmatig volgens wettelijke bepalingen een risico-inventarisatie uitgevoerd, waarin alle risico’s zijn onderkend.
Op basis van deze risico-inventarisatie hebben wij een plan van aanpak gemaakt om knelpunten te verhelpen.

Ook hebben wij een professionele bedrijfshulpverleningsorganisatie ingesteld om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden.

Onderdelen van het veiligheidsbeleid zijn o.a:

  • Het ontruimingsplan;
  • Opleiding bedrijfshulpverleners;
  • Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen);
  • De jaarlijkse ontruimingsoefening.

Onze bedrijfshulpverleners dragen zorg voor:

  • Preventieve maatregelen / controles;
  • Alarmeren en evacueren van personen uit de school;
  • Het bestrijden van een beginnende brand;
  • Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen.

Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, volgen de BHV-ers jaarlijks een herhalingscursus en organiseren zij regelmatig ontruimingsoefeningen.
Indien u vragen hebt over de BHV-organisatie, dan kunt u deze stellen aan onze BHV-coördinator, de directeur.
Het Bedrijfsnoodplan en de risico-inventarisatie liggen ter inzage op onze school.