Lange tijd was in onze hal, naast de voorschoolse opvang (VSO), de tussenschoolse opvang (TSO) én naschoolse opvang (BSO) ook Het Leespunt gevestigd. Helaas is deze laatste faciliteit wegbezuinigd door de gemeente, maar De Achtsprong heeft daar wel een uitgebreid intern uitleenpunt voor zgn. Smartgames gerealiseerd.
Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de specifieke onderwijsbehoefte voor meer- en hoogbegaafden.

Kinderen die daarvoor in aanmerking komen werken met deze materialen (individueel, in tweetallen of in groepjes) onder lestijd als aanvulling op of ter vervanging van (een deel van) hun reguliere onderwijsprogramma. Daarnaast staat de webbased werkomgeving Acadin tot onze beschikking en zijn er levelwerkmappen op school aanwezig,

Ons onderwijs is dus ingericht op de onderwijsbehoefte van het kind, waar Snappet ook zeker op aansluit. Maar mocht dit alles (nog) niet voldoende zijn, dan bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen van de Breinklas van Stichting De Waarden.

Uiteraard lichten we alles uitvoerig toe, zodra deze ontwikkelingen op toepassing zijn op uw eigen kind.