Om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoefte voor meer- en hoogbegaafden kunnen kinderen, die daarvoor in aanmerking komen werken met extra materialen (individueel, in tweetallen of in groepjes) onder lestijd als aanvulling op of ter vervanging van (een deel van) hun reguliere onderwijsprogramma. We gebruiken de webbased werkomgeving vanĀ  AcadinĀ  en n er zijn levelwerkmappen op school aanwezig,

Ons onderwijs is dus ingericht op de onderwijsbehoefte van het kind, waar Snappet ook zeker op aansluit. Maar mocht dit alles (nog) niet voldoende zijn, dan bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen van de Breinklas van Stichting De Waarden.

Uiteraard lichten we alles uitvoerig toe, zodra deze ontwikkelingen op toepassing zijn op uw eigen kind.