Op school wordt aan kinderen, die tussen de middag niet naar huis kunnen, de gelegenheid geboden om over te blijven. De kosten bedragen € 1,50 per keer. U kunt voor kinderen die regelmatig overblijven een 10-strippenkaart kopen, welke € 15,00 kost. Er wordt per dag afgerekend.

Kinderen die overblijven moeten zich aan de regels houden, die voor het overblijven zijn opgesteld. Zij mogen in géén geval het schoolplein verlaten. Overblijvers, die problemen veroorzaken worden gewaarschuwd. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de ouders.

Overblijfreglement
De overblijfouder is op school van 11.55 – 13.00 uur;
De kinderen betalen € 1,50 per keer, Een 10-strippenkaart kost € 15,00;
Volle overblijfkaarten gaan mee naar huis, zodat ouders weten dat ze een nieuwe kaart moeten kopen;
De administratie wordt bijgehouden door de overblijfouders. De  overblijfouder kruist op de strippenkaart een vakje aan als het kind overblijft;
De kinderen blijven binnen tot tenminste 12.20 uur, zodat er rustig gegeten kan worden;
Er wordt zo mogelijk gegeten aan één tafel. Als de groep te groot is om  aan één tafel te eten, wordt er ook aan de andere tafels gegeten;
Er wordt gegeten als iedereen er is. Tijdens het eten worden er geen spelletjes gedaan;
Na het eten worden de tafels schoongemaakt;
De overblijfspullen worden na het eten opgeruimd. Etensresten gaan mee naar huis. De kinderen kunnen betrokken worden bij het opruimen;
Na het eten wordt er gespeeld in de overblijfruimte. Er is permanent  toezicht door de overblijfouder;
Bij redelijk weer gaan alle kinderen gezamenlijk naar buiten. Bij slecht  weer moeten alle kinderen binnen blijven. De kinderen gaan of met zijn allen naar buiten, of blijven allemaal binnen, zodat de overblijfouder altijd toezicht kan houden op alle kinderen die overblijven. Om 12.50 uur zijn alle kinderen binnen, zodat het toezicht kan worden overgenomen door de leerkracht;
Er mag niet bij of met de computers gespeeld worden;
Er wordt niet gespeeld met het buitenmateriaal van de kleuters;
Spelen en opruimen gebeurt onder toezicht;
De kinderen maken gebruik van het toilet waar ze anders ook gebruik  van maken;
Er gaat niemand van de speelplaats af, ook niet voor een boodschap.

 

Kinderen die zich misdragen worden aangesproken op hun gedrag. Indien deze problemen zich meermalen voordoen, wordt overleg gepleegd met team en indien nodig met de ouders.