2bkidzKinderopvang 2BKidz is een organisatie die zich specifiek richt op de kinderopvang op Goeree-Overflakkee en beschikt over meerdere vestigingen verspreid over het eiland.

 

Kinderopvang 2Kidz verzorgt kinderdagopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en voorschoolse/buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 13 jaar met reguliere tijden van 7.00 uur tot 19.00 uur.

Mochten er te weinig aanmeldingen voor een bepaald dagdeel zijn, dan wordt de mogelijkheid bekeken om groepen van andere locaties samen te voegen. Mocht hiervoor vervoer noodzakelijk zijn, dan wordt dit verzorgd door de leidsters zelf.

In de vakantie worden er dagprogramma’s aangeboden met extra activiteiten.

Dagindeling:
Wanneer de kinderen binnenkomen van een schooldag gaan we wat eten en drinken met de kinderen.

Daarna zijn er divers mogelijkheden voor uw kind om te spelen, dit kan buiten of binnen zijn. Als er behoefte is aan knutselen, bieden wij dit aan en uiteraard kunnen er spelletjes worden gedaan.

Ook zijn onze groepen zo ingericht dat kinderen op zichzelf in diverse hoeken kunnen spelen.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich bij ons vooral ontspannen, omdat ze al heel de dag naar school zijn geweest.  Wij werken op basis van een pedagogische beleidsplan (zie website).

 

Gebouw basisschool Achthuizen Crea -hoek

VSO/BSO in De Achtsprong

Kinderopvang 2BKidz maakt er een prioriteit van om transparant en bereikbaar te zijn en om die reden zijn alle beleidsstukken, protocollen en rapporten inzichtelijk gemaakt via de website www.2bkidz.nl

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

Website Kinderopvang 2BKidz:                                     www.2bkidz.nl
E-mail:                                                                            info@2bkidz.nl
Centraal telefoonnummer:                                             0187-890170

2bkidz breed