In het kader van Passend Onderwijs werkt De Achtsprong nauw samen met diverse instanties.
De Achtsprong maakt deel uit van Stichting De Waarden. Onze Intern Begeleider is lid van het IB-netwerk stichting De Waarden. Ook is de Intern Begeleider lid van het IB-netwerk op het eiland Goeree-Overflakkee.
Hetzelfde geldt voor de directie, die deel uitmaakt van het directieberaad van Stichting De Waarden.

Via de basisschool kunt u ook een beroep doen op hulp bij de opvoeding. Dat kan via Schoolmaatschappelijk werk, het Centrum voor Jeugd en gezin, Vroegintergrale hulp, MEE, Visio (ambulante begeleiding voor kinderen met een visuele beperking) enz.
Op deze site kunt u over diverse instanties op diverse pagina’s nadere informatie vinden.

Ook de basisschool als geheel doet een beroep op externe expertise. Bijvoorbeeld bij de CED-groep en het Expertisecentrum, wat deel uitmaakt van Stichting De Waarden. Voor schoolontwikkeling, maar ook voor onderzoeken van leerlingen op diverse gebieden kunnen diverse deskundigen geraadpleegd worden.

De Achtsprong behoort bij Samenwerkingsverband Primair onderwijs 28-11. Het samenwerkingsverband heeft een eigen website: www.passendonderwijsgoeree-overflakkee.nl

Naast onze school staat de peuterspeelzaal ‘De Bengeltjes’. Er is een warme overdracht opgezet, als peuters vanuit de peuterspeelzaal naar De Achtsprong komen. Ieder jaar gaat groep 1-2 nog een keer op bezoek bij ‘hun oude peuterspeelzaal en juf Corry’ en komen de peuters ook op bezoek bij de ‘grote school en de juf’. Vaak zien ze dan hun vriendjes en vriendinnetjes weer terug.