UnknownDe CED-Groep (Centrum voor Educatieve Dienstverlening) traint professionals en adviseert beslissers in onderwijs en kinderopvang. Ook ontwikkelt de organisatie educatieve producten.

De CED-Groep ondersteunt en adviseert scholen op de ‘dagelijkse’ werkvloer, op schoolbrede ontwikkelingen en op het gebied van organisatie en beleid.
Samen met de basisschool bouwt het CED een leeromgeving waarin leerlingen zich prima kunnen ontwikkelen. De medewerkers (specialisten) weten hoe de onderwijspraktijk werkt. En zijn altijd professioneel, inspirerend en betrokken.

De Achtsprong werkt nauw samen met het CED: school- en teamontwikkeling worden vormgegeven door o.a. de specialisten van het CED.
Groepsvorming in de onderbouw, het planbord in groep 1-2, beredeneerd aanbod en het opbrengst gericht werken in 4D-traject (werken met data, duiden, doelen en doen) zijn enkele ontwikkelingsgebieden waar het CED een rol in speelt. Vooral voor een school, die zorg en kwaliteit erg belangrijk vindt is ontwikkeling op die gebieden van essentieel belang.
Ook kunnen leerkrachten, de intern begeleider of directie individuele nascholing volgen bij het CED.