Welkom op de website van onze school! U heeft ons gevonden, toevallig of misschien wel heel bewust.
In ieder geval vinden wij het fijn dat u belangstelling heeft voor onze school.
Op deze website kunt u allerlei informatie vinden over onze school en over het onderwijs dat wij geven.

Wanneer moet u een school kiezen?
Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school. In ons land moeten alle kinderen naar school als ze vijf jaar oud zijn.
Ze zijn dan leerplichtig.
U ontvangt van de gemeente een brief als uw kind 3 jaar is.
In die brief staat wanneer u uw kind moet inschrijven.
Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag uw kind alvast een aantal dagdelen oefenen om te wennen.

Nader kennismaken
Wij stellen het erg op prijs als ouders/verzorgers een bewuste keuze maken voor onze school.
Allereerst kunt u de schoolgids inzien, welke ook op deze website is gepubliceerd.
Mocht u daarna nader kennis willen maken met onze school, dan bent u natuurlijk van harte welkom.
U kunt hiervoor een afspraak maken met Roel Hoekman: tel:0187 631246 (maandag,dinsdag en donderdag)of een berichtje sturen naar r.hoekman@dewaarden.nl

Informatiegesprek
Tijdens een  gesprek kunnen wij uw vragen beantwoorden en krijgt u een uitgebreide rondleiding door de school om de sfeer te proeven en te ervaren hoe we vorm  en inhoud geven aan het onderwijs op de Achtsprong. Natuurlijk kijken we in groep 1-2 samen met uw zoon/dochter. We verwachten niet alleen de ouder(s) maar ook het kind. Het is belangrijk dat uw kind zich thuis voelt op de Achtsprong
Dit gesprek is geheel vrijblijvend.
N.a.v. het kennismakingsgesprek kunnen de ouders/verzorgers hun keuze maken.
Vervolgens kan via een inschrijfformulier de keuze definitief worden gemaakt.
In de ouderkalender  staan ook de jaarlijkse open dagen (ochtenden), die georganiseerd worden. U bent  natuurlijk ook welkom tijdens een open dag.

Wisselen van school
Het is ook mogelijk dat u op zoek bent naar een andere school door bijvoorbeeld een verhuizing.
Uiteraard hebben wij dan ook de mogelijkheid om uw kind te plaatsen.
We rekenen er op dat u de huidige school van uw kind op de hoogte brengt van de wisseling.
Voor de definitieve inschrijving nemen we altijd eerst contact op met de school waarop uw kind onderwijs volgt.

Afspraak maken?
U kunt telefonisch of per mail een afspraak maken. Natuurlijk kunt u ook de school binnenlopen. Er is altijd wel iemand, die u kort te woord kan staan.

We kijken uit naar uw bezoek!

Roel Hoekman