Aanmelden nieuwe leerlingen

Welkom op de website van onze school! U heeft ons gevonden, toevallig of misschien wel heel bewust.
In ieder geval vinden wij het fijn dat u belangstelling heeft voor onze school.
Op deze website kunt u allerlei informatie vinden over onze school en over het onderwijs dat wij geven.

Wanneer moet u een school kiezen?
Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school. In ons land moeten alle kinderen naar school als ze vijf jaar oud zijn.
Ze zijn dan leerplichtig.
U ontvangt van de gemeente een brief als uw kind 3 jaar is.
In die brief staat wanneer u uw kind moet inschrijven.
Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag uw kind alvast een aantal dagdelen oefenen om te wennen.

Nader kennismaken
Wij stellen het erg op prijs als ouders/verzorgers een bewuste keuze maken voor onze school.
Allereerst kunt u de schoolgids inzien, welke ook op deze website is gepubliceerd.
Mocht u daarna nader kennis willen maken met onze school, dan bent u natuurlijk van harte welkom.
U kunt hiervoor een afspraak maken.

Informatiegesprek
In een persoonlijk gesprek kunnen wij u dan een toelichting geven, gevolgd door een uitgebreide rondleiding om de sfeer te proeven en te ervaren hoe er vorm gegeven wordt aan het onderwijs in de praktijk.
Dit informatiegesprek is vrijblijvend. Uw zoon of dochter is natuurlijk ook welkom bij dit gesprek.
N.a.v. het kennismakingsgesprek kunnen de ouders/verzorgers hun keuze maken.
Vervolgens kan via een inschrijfformulier de keuze definitief worden gemaakt.
Overigens staan in de ouderkalender ook de jaarlijkse open dagen (ochtenden), die georganiseerd worden.

Wisselen van school
Het is ook mogelijk dat u op zoek bent naar een andere school door bijvoorbeeld een verhuizing.
Uiteraard hebben wij dan ook de mogelijkheid om uw kind te plaatsen.
We rekenen er op dat u de huidige school van uw kind op de hoogte brengt van de wisseling.
Voor de inschrijving definitief wordt, nemen we altijd eerst contact op met de aanleverende school.

Afspraak maken?
U kunt telefonisch of per mail een afspraak maken. Natuurlijk kunt u ook de school binnenlopen. Meestal is er wel iemand, die u kort te woord kan staan.

Inschrijfformulier
Onder het tabblad Formulieren vindt u het inschrijfformulier.

 

Graag tot ziens!

 

Actueel
Facebook
Ouderavond plannen