Iedere school in Nederland, ook De Achtsprong, dient in 2014 Passend Onderwijs te bieden.

Wat is Passend Onderwijs in onze ogen?
Op onze school zijn we  op allerlei manieren bezig om vorm en inhoud te geven aan Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is voor ons: onderwijs op maat voor iedere individuele leerling, passend binnen onze mogelijkheden.

In bijgaande brochure kunt u lezen wat het precies inhoudt.
Daarnaast kunt u in ons Schoolplan en onze Schoolgids nalezen hoe wij daarmee omgaan. Ook op deze schoolwebsite op pagina zorg en kwaliteit kunt u informatie hierover vinden.

brochure passend onderwijs

brochure

(klik op de foto om de brochure te openen)