Informatie combinatieklassen

Bij ons op school wordt er gewerkt in combinatiegroepen. Hierbij krijgen de jaargroepen instructie van de leerstof behorende bij hun eigen leerjaar. Wanneer de leerkracht de ene jaargroep instructie geeft, werkt de andere jaargroep aan zijn eigen taak, waarbij het soms mogelijk is om samen te werken met een klasgenoot. Dit heeft een positief effect op de zelfstandigheid van de kinderen. Daarnaast vinden er ook klassikale activiteiten plaats, waarbij jaargroep doorbrekend wordt samengewerkt. Hier leren de ‘jongere kinderen’ van de oudere, en leren de oudere kinderen de ander te helpen.

Wanneer de leerkracht instructie geeft aan de ene groep, is het onvermijdelijk dat de andere groep “meeluistert”. Ook dat heeft voordelen: kinderen slaan zo al e.e.a. op! Zeker als het hun belangstelling heeft.

Uitgestelde aandacht
Combinatiegroepen hebben ook nadelen. Uitgestelde aandacht is bijvoorbeeld een onvermijdelijk gevolg. Kinderen zullen soms moeten wachten tot hun leerkracht weer beschikbaar is (overigens is dat met enkele leerjaren ook het geval). Aan de andere kant, zo werkt het in het echte leven toch ook? We kunnen niet allemaal direct geholpen worden en dat moeten leerlingen ook leren.

In de klas en daarbuiten zijn een aantal manieren om kinderen te helpen met prikkels weg te nemen. Iedere klas werkt met een verkeerslicht. Rood betekent dat de leerkracht niet beschikbaar is. Bijvoorbeeld omdat hij/zij lesgeeft aan een andere groep. Bij oranje mogen kinderen elkaar ook helpen en overleggen. En groen licht wordt gebruikt bij vrijere situaties, bijvoorbeeld bij handvaardigheid en dramatische vorming.
Ook kunnen de kinderen werken met een koptelefoon in de klas en daarbuiten in de stiltestraat.