Groep 1-2

De leerlingen van groep 1-2 krijgen les van twee juffen.

We hebben een groot, ruim lokaal, waarin we ook kringspelletjes doen en zelfs kunnen gymmen.
De ouders mogen hun kind iedere ochtend zelf in de klas brengen en nog een werkje uit de inloopkast met hun kind doen of een boekje lezen.
Als het belletje, gaat gaan we beginnen en gaan de ouders naar huis.
Er staan dagritmekaarten in de klas, zodat de kinderen kunnen zien wat we die ochtend of middag gaan doen, voordat mama of papa ze weer komen halen.

Op het programma staat meestal de kring met bijvoorbeeld voorbereidende taal– en/of rekenspelletjes, verhaaltjes, versjes, boekjes , speel-/leerwerkjes, eten en drinken, samen lekker buitenspelen, gym, spelletjes en muziek.
Iedere dag eten en drinken we uitgebreid onze boterham of fruit/groente met elkaar in de kring.

We hebben regelmatig projecten, waarmee ouders ons helpen. Er is dan ook altijd een knutselmiddag.
We werken ook met het planbord, waarop de juffen en/of de kinderen een speel-/leerwerkje kunnen plannen.

De kleuters, die bij ons naar school komen als ze vier jaar worden, mogen van te voren 4 dagdelen komen oefenen in de klas

rekenkastje

Dit is het rekenkastje met de poppen om de rekenbegrippen te oefenen.
Jet Alfabet

Dit is Jet van het Alfabet, waar we de letters mee oefenen.