Groep 5-6

Hallo allemaal,

Dit is de groepspagina van groep 5-6!

De leerlingen van groep 5-6 hebben het lichtste lokaal van de hele school. Het lokaal ligt aan de kant van het schoolplein.
We beginnen de ochtend met de inloop vanaf de eerste bel. De kinderen komen zelf naar binnen, hangen hun jas op en doen hun pauzehap in de krat op het aanrecht.
Daarna gaan ze rustig op hun eigen plaats zitten en kunnen even lezen, tekenen of zonodig nog werk afmaken.
Na de tweede bel moet iedereen aanwezig zijn en beginnen we met een kort praatje over het verloop van de dag en daarna trefwoord.
De derde bel is het sein dat we allemaal aan de rekenles beginnen, zoveel mogelijk in de eigen groep. Bij rekenen staan vooral de tafels en al heel snel het delen op het programma. In groep 6 beginnen we met de breuken.
Verder staat er in de ochtend taal, lezen en spelling op het programma.

De middagen zijn voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, verkeer, gymnastiek, kanjertraining en de creatieve vakken.

In het begin van het schooljaar is de boekbespreking aan de beurt, daarna volgt de spreekbeurt en tot slot maken de kinderen een werkstuk.

U ziet dat we een druk programma hebben, want tussendoor is er ook nog tijd voor plezier en gezelligheid!!!

groetjes van groep 5-6